ลูกโป่งสีแดง (@meanddeprssion)

1 weeks ago

#โรคซ ึมเศร้า #ซ ึมเศร้า #psychosis #ป ่วย #ซ ึมเศร้าเราคุยกันได้ #ซ ึมเศร้ากำเริบ #คำคม #lovemyself #ร ักตัวเอง #depressionhelp #depressione #life #love #bully #โรคจ ิต #บำบ ัด #ครอบคร ัว #กำล ังใจ #sick #help #saveme #เบ ื่อ #loveyourself #เคร ียด #น ้อยใจ #ฆ ่าตัวตาย #อ ึดอัด #ประสาท #บ ูลลี่ #ช ่างแม่ง

0 comments