👨‍⚕️iliya.Bmd (@ilia._.31.1)

2 weeks ago

*بعضیاروبایستی واسه اینکه از درونشون خبردار بشی باید نواخت مثل تار های گیتار که تا وقتی بهشان دست نزدی * هیچوقت صداییی ندارند و ساکت می مانند..ولی کمی که * شروع به نواختنش کردی می توانی بشنوی که چه حرفایی که * برای گفتن داشته و تو بی توجه از کنارش رد می شدی......پس * هیچوقت اگر کسی #سکوت رو ترجیح داد #قضاوت_نکنیم .شاید گوش های * شما توانایی شنیدن #صدای_عشق را ندارد....... #m .p.311 @ilia ._.31.1 * **************************************** #آهنگ #müzik #موزیک #guitar #best #بهترین #love #dislove #محسنیگانه #mohsenyeganeh #عشق_جان #دختر #پسر #پدر #مادر #۲۰۲۰ #کلیپعاشقانه ♥️ #dep #دپ #gutarist ....................😉

11 comments